Arhiva 2019
1. Anexa 1 Cerere de finantare M5.6B
2. Anexa 2 Studiu de fezabilitate conform HG907-2016
3. Anexa 3_Recomandari_analiza_cost-beneficiu M 5.6B
4. Anexa 4_Declaratie_de_raportare_catre_GAL 5 6B
5. Anexa 5 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect (1)
6. Anexa 6 Fisa masurii 5 6B
7. Anexa 7 Declaratie eligibilitate
8. Anexa 8 – Declaratie pe propria raspundere privind accesare finantare POCU M 5.6B
9. ANEXA 9 Procedura de evaluare si selectie GAL GR EST
10. Apel de selectie detaliat M5.6B
11. Apel de selectie simplificat M5.6B
12. E 3.4 Formular solicitare informatii suplimentare
13. E_1_2L_Fisa_de_evaluare_ vizita in teren M19.2- 5 6B
14. Formular E 1.2-EGAL.L _Fisa_de_evaluare_ eligibilitate M 5.6B
15. Formular E 1.2-SGAL.L _Fisa_de_evaluare_ selectie M5 6B
16. Formular E1.2- CGAL.L CONFORMITATII GIURGIU EST M5 6B
17. GHIDUL SOLICITANTULUI
18. Anexa_2_Studiu_de_fezabilitate__conform_HG907-2016
19. Anexa_3_Recomandari_analiza_cost-beneficiu_M_5.6B
20. Anexa_4_Declaratie_de_raportare_catre_GAL_5_6B
21. Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect
22. Anexa_6_Fisa_masurii_5_6B
23. Anexa_7_Declaratie__eligibilitate
24. Anexa_8_–_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_accesare_finantare_POCU_M_5.6B
25. Apel_detaliat_M5-_6B
26. Apel_simplificat_M5-6B
27. E_1_2L_Fisa_de_evaluare__vizita_in_teren_M19.2-_5__6B
28. E_3.4_Formular_solicitare_informatii_suplimentare
29. Formular_E_1.2-EGAL.L___Fisa_de_evaluare__eligibilitate_M_5.6B
30. Formular_E_1.2-SGAL.L___Fisa_de_evaluare__selectie_M5_6B
31. Formular_E1.2-_CGAL.L_CONFORMITATII_GIURGIU_EST_M5_6B
32. GHIDUL_SOLICITANTULUI_1
33. Procedura_de_evaluare_si_selectie_GAL_GR_EST_2019_2
34. Anexa_1_Cerere_de_finantare_M5.6B (1)
35. Anexa_1_Cerere_de_finantare_Masura_1-1C
36. Anexa_2_Fisa_masurii_1_1C
37. Anexa_5_-DECLARATIE_raportare_catre_GAL
38. Anexa_6_ANGAJAMENT_solicitare_lista_beneficiari_masura_2_2A
39. Anexa_7_ANGAJAMENT_solicitare_lista_membrii_structura_asociativa
40. Anexa_8_Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal
41. ANEXA_9_Procedura_de_evaluare_si_selectie_GAL_GR_EST
42. Anexa-3-declaratia-privind-personalul-calificat-propriu-sau-cooptat
43. Anexa-4-declaratia-privind-asigurarea-capacitatii-tehnice-si-financiare
44. Apel_detaliat_M_1_1C
45. Apel_simplificat_M_1_C
46. Fisa_de_verificare_a_conformitatii_masura_1_1C
47. Fisa_de_verificare_a_criteriilor_de_eligibilitate
48. Fisa_de_verificare_criterii_de_selectie_masura_1_1C
49. Fundamentarea_bugetara
50. Ghidul_Solicitantului_masura_1.1_C_
51. Anexa_1-Cerere_de_finanatare_
52. Anexa_2_Fisa_Masurii_02_2A
53. Anexa_3_Planul_de_afaceri_2018
54. Anexa_4_Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018)_masura_2_2A
55. Anexa_5_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale
56. Anexa_6_-DECLARATIE_raportare_catre_GAL_M2_2A
57. Anexa_7_-_Declaratie_privind_eligibilitatea_solicitantului
58. Anexa_8-Declaratie_inscriere_structura_asociativa_M_2_2A
59. Anexa_9-Declaratie_dobandire_competente_profesionale_M_2_2_A
60. Anexa_11_FISA_DE_VERIFICARE_A_CONFORMITATII_02_2A
61. Anexa_12_-_Fisa_eligibilitate_Metodologia_de_verificare_02_2A
62. Anexa_13_FISA_DE_VERIFICARE_A_CRITERIILOR_DE_SELECTIE
63. Anexa_14_Formular_E_3.8_-_TGAL.L_Fisa_de_evaluare__vizita_in_teren_M19.2-_2A_2A
64. Anexa_15_Formular_E_3.4_Formular_solicitare_informatii_suplimentare
65. Apel_detaliat_M02_2A
66. Apel_simplificat_M02_2A
67. Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal
68. Ghid_masura_02_2_A_2019
69. Procedura_de_evaluare_si_selectie_GAL_GR_EST
70. Anexa_1_Cerere_de_finantare_M04_GIURGIU_EST_(2)
71. Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_M4_GAL__GIURGIU_EST
72. Anexa_3_-Declaratie_eligibilitate_solicitant
73. Anexa_4_-_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica
74. Anexa_5_-_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)
75. Anexa_6_-_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate
76. Anexa_7_Declaratie_lipsa_sprijin_nerambursabil_forfetar_pe__M4_6A
77. Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_M04_6A_GR_EST_(1)
78. Anexa_9_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor_M_04_6A_GR_EST
79. Anexa_10_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale__M4_6A
80. Anexa_11_-_Angajamentul_beneficiarului_privind_crearea_de_locuri_de_munca
81. Anexa_13_Fisa_masurii_04_6A
82. Anexa_14_Declaratie_detinere_parti_sociale
83. Anexa_15_Raport_asupra_utilizarii_programelor_de_finantare_nerambursabila
84. Apel_de_selectie_detaliat_M6-_6B_2019
85. Apel_simplificat_M04_6A
86. Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal_
87. Formular_E_1.2_-_CGAL.L_Fisa_de_evaluare__conformitate_si_incadrare_in_masura_M4_6A_(3)
88. Formular_E_1.2_-_EGAL.L_Fisa_de_evaluare_a_eligibilitatii_M4_6A
89. Formular_E_1.2_-_SGAL.L_Fisa_de_evaluare_a_criteriilor_de_selectie_M04_6A_(2)
90. Ghidul_Solicitantului_M_04_6A_GAL_GIURGIU_EST
91. Procedura_de_evaluare_si_selectie_GAL_GR_EST
92. Anexa_1_Cerere_de_finantare_M5
93. Anexa_2_Studiu_de_fezabilitate__conform_HG907-2016
94. Anexa_3_Recomandari_analiza_cost-beneficiu_M_5.6B
95. Anexa_4_Declaratie_de_raportare_catre_GAL_5_6B
96. Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect_(1)
97. Anexa_6_Fisa_masurii_5_6B
98. Anexa_8_–_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_accesare_finantare_POCU_M_5.6B
99. Apel_detaliat_M5-_6B
100. Apel_simplificat_M5-6B
101. E_1_2L_Fisa_de_evaluare__vizita_in_teren_M19.2-_5__6B
102. E_3.4_Formular_solicitare_informatii_suplimentare
103. Formular_E_1.2-EGAL.L___Fisa_de_evaluare__eligibilitate_M_5.6B
104. Formular_E_1.2-SGAL.L___Fisa_de_evaluare__selectie_M5_6B
105. Formular_E1.2-_CGAL.L_CONFORMITATII_GIURGIU_EST_M5_6B
106. GHIDUL_SOLICITANTULUI
107. Procedura_de_evaluare_si_selectie_GAL_GR_EST_2019
108. Anexa 9_Declaratie_de_raportare_catre_GAL_6_6B
109. Anexa_1_Cerere_de_finantare_M6_6B_GAL_Giurgiu_Est
110. Anexa_3_Studiu_de_fezabilitate_HG_907_2016
111. Anexa_4_Memoriu_justificativ
112. Anexa_6_Recomandari_analiza_cost_beneficiu_6_6B
113. Anexa_8_Declaratie_eligibilitate
114. Anexa_10_Raport_asupra_utilizarii_programelor_de_finantare_nerambursabila
115. Anexa5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect_6_6B
116. Apel_de_selectie_detaliat_M6-_6B_2019
117. Apel_de_selectie_simplificat_M6-6B
118. E_3.8_Fisa_verificare_pe_teren_M6
119. FISA_DE_VERIFICARE_A_CONDITIILOR_DE_ELIGIBILITATE_GR_EST
120. FISA_DE_VERIFICARE_A_CONFORMITATII_GAL_GIURGIU_EST
121. FISA_DE_VERIFICARE_A_criteriilor_de_selectie_GAL_GIURGIU_EST
122. FISA_MASURII_6_6B
123. GHIDUL_SOLICITANTULUI_M__6_6B_GR_EST_2019_revizuit
124. Anexa_1_Cerere_de_finantare_M5
125. Anexa_2_Studiu_de_fezabilitate__conform_HG907-2016
126. Anexa_3_Recomandari_analiza_cost-beneficiu_M_5.6B
127. Anexa_4_Declaratie_de_raportare_catre_GAL_5_6B
128. Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect_(1)
129. Anexa_6_Fisa_masurii_5_6B
130. Anexa_7_Declaratie__eligibilitate
131. Anexa_8_–_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_accesare_finantare_POCU_M_5.6B
132. Apel_de_selectie_detaliat_M5.6B_-_AVIZAT
133. Apel_de_selectie_simplificat_M5.6B_-_AVIZAT
134. Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal_
135. E_1_2L_Fisa_de_evaluare__vizita_in_teren_M19.2-_5__6B
136. E_3.4_Formular_solicitare_informatii_suplimentare
137. Formular_E_1.2-EGAL.L___Fisa_de_evaluare__eligibilitate_M_5.6B
138. Formular_E_1.2-SGAL.L___Fisa_de_evaluare__selectie_M5_6B
139. Formular_E1.2-_CGAL.L_CONFORMITATII_GIURGIU_EST_M5_6B
140. GHIDUL_SOLICITANTULUI
141. Procedura_de_evaluare_si_selectie_GAL_GR_EST_2019_3
142. Procedura_de_evaluare_si_selectie_GAL_GR_EST_2019_

Link-uri utile

www.afir.info

www.madr.ro

www.fonduri-ue.ro

www.rndr.ro

www.ec.europa.eu

www.anpm.ro

www.cjgiurgiu.roAsteptam intrebarile dumneavoastra


Nume Prenume :
E-mail :
Telefon :
Localitate :
Detalii:
Securitate: 2+2=
Toate campurile sunt obligatorii !