Arhiva 2018 - 2
1. Anexa_1-Cerere_de_finantare M02.2A
2. Anexa_3_Planul_de_afaceri_2018 M02.2A
3. Anexa_4_Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018)_masura_2_2A
4. Anexa_5_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale M02.2A
5. Anexa_6_-DECLARATIE_raportare_catre_GAL M02.2A
6. Anexa_7_-_Declaratie_privind_eligibilitatea_solicitantului M02.2A
7. Anexa_8-Declaratie_inscriere_structura_asociativa M02.2A
8. Anexa_9-Declaratie_dobandire_competente_profesionale M02.2A
9. Anexa_11_FISA_DE_VERIFICARE_A_CONFORMITATII_02_2A
10. Anexa_12_-_Fisa_eligibilitate_Metodologia_de_verificare_02_2A
11. Anexa_13_FISA_DE_VERIFICARE_A_CRITERIILOR_DE_SELECTIE M02.2A
12. Anexa_14_Formular_E_3.8_-_TGAL.L_Fisa_de_evaluare__vizita_in_teren_M19.2-_2A_2A
13. Anexa_15_Formular_E_3.4_Formular_solicitare_informatii_suplimentare M02.2A
14. Apel_detaliat_M02_2A
15. Apel_simplificat_M02_2A
16. Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal M02.2A
17. Fisa_masurii_02.2A
18. Ghid_masura_02_2_A_2018
19. Procedura_de_evaluare_si_selectie_GAL_GR_EST_2018 M02.2A
20. Anexa_1_Cerere_de_finantare_M04_GIURGIU_EST 04.6A
21. Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_M4_GAL__GIURGIU_EST M04.6A
22. Anexa_3_-Declaratie_eligibilitate_solicitant M04.6A
23. Anexa_4_-_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica M04.6A
24. Anexa_5_-_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis) M04.6A
25. Anexa_6_-_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate M04.6A
26. Anexa_7_Declaratie_lipsa_sprijin_nerambursabil_forfetar_pe__M4_6A
27. Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_M04_6A_GR_EST_FIN
28. Anexa_9_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor_M_04_6A_GR_EST
29. Anexa_10_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale__M4_6A
30. Anexa_11_-_Angajamentul_beneficiarului_privind_crearea_de_locuri_de_munca M04.6A
31. Anexa_12_-DECLARATIE_raportare_catre_GAL M04.6A
32. Anexa_13_Fisa_masurii_04_6A
33. Anexa_14_Declaratie_detinere_parti_sociale M04.6A
34. Anexa_15_Raport_asupra_utilizarii_programelor_de_finantare_nerambursabila M04.6A
35. Apel_in_forma_detaliata_M04_6A
36. Apel_simplificat_M04_6A_
37. Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal M04.6A
38. E_3.4_ISGAL.L_Formular_solicitare_informatii_suplimentare M04.6A
39. Formular_E_1.2_-_CGAL.L_Fisa_de_evaluare__conformitate_si_incadrare_in_masura_M4_6A
40. Formular_E_1.2_-_EGAL.L_Fisa_de_evaluare_a_eligibilitatii_M4_6A_
41. Formular_E_1.2_-_SGAL.L_Fisa_de_evaluare_a_criteriilor_de_selectie_M04_6A
42. Ghidul_Solicitantului_M_04_6A_GAL_GIURGIU_EST
43. Procedura_de_evaluare_si_selectie_GAL_GR_EST_2018 M04.6A
44. Anexa_1_Cerere_de_finantare_M5.6B
45. Anexa_2_Studiu_de_fezabilitate__conform_HG907-2016 M5.6B
46. Anexa_3_Recomandari_analiza_cost-beneficiu_M_5.6B
47. Anexa_4_Declaratie_de_raportare_catre_GAL_5_6B
48. Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect_ M5.6B
49. Anexa_7_Declaratie__eligibilitate M5.6B
50. Anexa_8_–_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_accesare_finantare_POCU_M_5.6B
51. Apel_detaliat_M5-_6B_GAL_GR_EST
52. Apel_simplificat_M5-6B
53. Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal M5.6B
54. E_1_2L_Fisa_de_evaluare__vizita_in_teren_M19.2-_5__6B
55. E_3.4_Formular_solicitare_informatii_suplimentare M5.6B
56. Fisa_masurii_5_6B
57. Formular_E_1.2-EGAL.L___Fisa_de_evaluare__eligibilitate_M_5.6B
58. Formular_E_1.2-SGAL.L___Fisa_de_evaluare__selectie_M5_6B
59. Formular_E1.2-_CGAL.L_CONFORMITATII_GIURGIU_EST_M5_6B
60. GHIDUL_SOLICITANTULUI M5.6B
61. Procedura_de_evaluare_si_selectie_GAL_GR_EST_2018 M5.6B
62. Anexa_1_Cerere_de_finantare_M6_6B_GAL_Giurgiu_Est
63. Anexa_3_Studiu_de_fezabilitate_HG_907_2016 M6.6B
64. Anexa_4_Memoriu_justificativ M6.6B
65. Anexa_6_Recomandari_analiza_cost_beneficiu_6_6B
66. Anexa_8_Declaratie_eligibilitate M6.6B
67. Anexa9_Declaratie_de_raportare_catre_GAL_6_6B
68. Apel_de_selectie_in_forma_detaliata M6.6B
69. Apel_de_selectie_simplificat M6.6B
70. E_3.8_Fisa_verificare_pe_teren_ M6.6B
71. FISA_DE_VERIFICARE_A_CONDITIILOR_DE_ELIGIBILITATE_GR_EST M6.6B
72. FISA_DE_VERIFICARE_A_CONFORMITATII_GAL_GIURGIU_EST M6.6B
73. FISA_DE_VERIFICARE_A_criteriilor_de_selectie_GAL_GIURGIU_EST M6.6B
74. FISA_MASURII_6_6B
75. GHIDUL_SOLICITANTULUI__M__6_6B_GR_EST_2018_consultativ
76. Procedura_de_evaluare_si_selectie_GAL_GR_EST_2018 M6.6B
77. RAPORT_ASUPRA_UTILIZARII_ALTOR_PROGRAME M6.6B

Link-uri utile

www.afir.info

www.madr.ro

www.fonduri-ue.ro

www.rndr.ro

www.ec.europa.eu

www.anpm.ro

www.cjgiurgiu.roAsteptam intrebarile dumneavoastra


Nume Prenume :
E-mail :
Telefon :
Localitate :
Detalii:
Securitate: 2+2=
Toate campurile sunt obligatorii !